Serializacja leków – dlaczego jest kluczowym elementem bezpieczeństwa w branży farmaceutycznej?

Zmierzając w kierunku poprawy standardów bezpieczeństwa i zapewnienia jakości produktów, branża farmaceutyczna przyjęła wiele zaawansowanych technik. Jedną z najważniejszych jest serializacja leków – proces, który jest nie tylko prowadzony do zgodności regulacyjnej, ale również jako kluczowy element strategii przeciwdziałania podrabianiu leków. Odpowiednie zarządzanie danymi oraz ich śledzenie to nieodłączne aspekty tego procesu, które pomagają w efektywnym monitoringu całego łańcucha dostaw. W tym artykule omówiono szczegółowo znaczenie serializacji w sektorze farmaceutycznym.

Serializacja leków – dlaczego jest tak istotna?

Serializacja leków odgrywa kluczową rolę w branży farmaceutycznej. Istnieje wiele powodów, dla których jest tak istotna:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów: Poprzez umożliwienie dokładnego śledzenia każdego opakowania leku, serializacja pomaga w zapobieganiu dystrybucji fałszywych, sfałszowanych lub przeterminowanych leków, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów.
  2. Zapobieganie podrabianiu leków: serializacja utrudnia wprowadzanie podrabianych produktów do legalnego łańcucha dostaw, ponieważ każde opakowanie ma unikalny identyfikator, który można łatwo zweryfikować i śledzić.
  3. Śledzenie i lokalizowanie: w przypadku wykrycia problemu z jakością leku, serializacja umożliwia szybką identyfikację i wycofanie ze sprzedaży tylko tych partii produktów, które są dotknięte problemem, zamiast konieczności wycofywania dużych ilości produktu.
  4. Zapewnienie zgodności z przepisami: wiele krajów wprowadziło przepisy wymagające serializacji leków, aby zwalczać podrabianie leków i zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Dzięki serializacji firmy farmaceutyczne mogą zapewnić zgodność z tymi przepisami.

Można zatem stwierdzić, że serializacja leków jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenia transparentności i przestrzegania zasad w łańcuchu dostaw leków, a także dla spełnienia wymogów regulacyjnych.

Serializacja leków – na czym polega?

Oto jak serializacja leków jest realizowana i jakie elementy są w niej kluczowe:

  1. Generowanie unikalnych identyfikatorów: każdemu opakowaniu leku przypisywany jest unikalny numer seryjny. Numer ten może być połączony z innymi danymi, takimi jak numer partii, data ważności i numer identyfikacyjny produktu (GTIN).
  2. Drukowanie i aplikacja: unikalny identyfikator jest następnie drukowany na opakowaniu leku, często w formie kodu kreskowego lub kodu QR, co umożliwia łatwe skanowanie i identyfikację produktu w różnych punktach łańcucha dostaw.
  3. Weryfikacja i agregacja: w procesie produkcji i pakowania, identyfikatory są weryfikowane i rejestrowane w systemach zarządzania danymi.
  4. Integracja z systemami informatycznymi Dane z serializacji są integrowane z zaawansowanymi systemami informatycznymi, które umożliwiają gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji o przepływie produktów.

Serializacja leków jest więc złożonym procesem, wymagającym zaawansowanej technologii i koordynacji na wielu poziomach łańcucha dostaw, ale jej znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i skuteczności systemów opieki zdrowotnej jest nieocenione.